Misje święte,
Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej,
Błogosławieństwo Pomnika Sługi Bożego Jana Pawła II

W dniach 12-20 kwietnia 2008 roku przeżywaliśmy w naszej parafii Misje Święte, które przeprowadzili dwaj kaznodzieje diecezjalni: ks. prałat dr Andrzej Kaszycki – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach i ks. kanonik dr Dariusz Gącik – Notariusz Kurii Diecezjalnej Kielcach. Poprzednie misje parafialne odbyły się w sierpniu 1995 roku.

Był to czas szczególnego działania Ducha Świętego. Świadczyło o tym liczne uczestnictwo parafian: dzieci, młodzieży, dorosłych. Szczególnie wiele osób przychodziło na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Misje zakończyły się 20 kwietnia 2008 roku uroczystą Mszą św. sprawowaną przez misjonarzy: ks. Andrzeja i ks. Dariusza oraz ks. proboszcza Bogusława Bodzionego, ks. kanonika Piotra Bugaja – emerytowanego duszpasterza, który przez 31 lat służył naszej wspólnocie, ks. wikariusza Grzegorza Przybylskiego, z udziałem diakona Michała Haśnika. Po zakończeniu Mszy św. wokół kościoła odbyła się procesja z Krzyżem misyjnym. Potem nastąpiło błogosławieństwo Krzyża oraz dewocjonaliów i pamiątek Misji. Misjonarze – ks. Andrzej i ks. Dariusz udzielili także odpustu zupełnego wszystkim zebranym. Krzyż misyjny został przygotowany przez parafianina Franciszka Polańskiego.

Misje święte były przygotowaniem parafii do Nawiedzenia Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej. Przyprowadzono ją do nas 16 kwietnia 2008 roku o godzinie 17.00 z parafii Narama. Parafia w Smardzowicach była ostatnią parafią dekanatu skalskiego, która przeżyła nawiedzenie. Po powitaniu Matki Bożej została odprawiona Msza św. według formularza o Matce Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. Mszę świętą koncelebrowało 19 prezbiterów z diecezji sosnowieckiej, archidiecezji krakowskiej i diecezji kieleckiej.

Po Apelu Jasnogórskim obraz Matki Bożej został przewieziony do kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczodrkowicach. Pozostał tam przez całą noc. W bistorii tej miejscowości Matka Boża w kopii Jasnogórskiego obrazu gościła po raz pierwszy. Po całonocnym czuwaniu modlitewnym do kaplicy przybyły dzieci. Potem została odprawiona Msza św. dziękczynna. Kopię Jasnogórskiego obrazu przewieziono do Sanktuarium. Na spotkanie z Matką Bożą przybyli rodzice z małymi dziećmi, matki w stanie błogosławionym, a następnie dzieci ze szkoły podstawowej w Smardzowicach i Cianowcach oraz Koła Różańcowe.

27 sierpnia 2007 roku minęła 35 rocznica koronacji cudami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, której dokonali Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła, ówczesny metropolita krakowski – późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II. Po obchodach tej rocznicy zrodził się zamiar budowy pomnika Jana Pawła II. Tadeusz Jęczmionek, parafianin tutejszej parafii a zarazem prezes Kopalni Bazaltu „Księginki” w Lubaniu, wraz ze swoją załogą, postanowili sfinansować budowę pomnika. Zadanie to powierzono Janowi Funkowi, artyście-rzeźbiarzowi krakowskiemu i Małgorzacie Leonowicz, architektowi z Krakowa. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał 29 lutego 2008 roku biskup kielecki Kazimierz Ryczan.

17 kwietnia 2008 roku, w drugi dzień Nawiedzenia Matki Bożej, o godzinie 16.00 została odprawiona pod przewodnictwem biskupa Piotra Libery z Płocka Msza św., którą koncelebrowało 19 prezbiterów. W czasie Mszy św. modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego papieża Jana Pawła II. Po Mszy św. udaliśmy się procesjonalnie na plac przed kościołem, pod pomnik Jana Pawła II. Tam głos zabrali: Edward Olesiński, radny Miasta i Gminy w Skale oraz fundator pomnika Tadeusz Jęczmionek. Później grupa młodzieży z parafii przypomniała w krótkim programie główne prawdy nauczania papieża Jana Pawła II. Na zakończenie uroczystości biskup Piotr Libera pobłogosławił pomnik. Orkiestra dęta z Cianowic wykonała ulubioną pieśń Papieża „Barkę”. Po błogosławieństwie pomnika poszczególne grupy naszej parafii podjęły dalsze czuwanie i modlitwę przed Obrazem Jasnogórskim.

18 kwietnia 2008 roku wspólnota parafialna, licznie zgromadzona przed wizerunkiem Czarnej Madonny, uczestniczyła we Mszy św. dziękując za dar Nawiedzenia. Na koniec przedstawiciele dzieci, młodzieży i dorosłych pożegnali Maryję – Matkę Boga i Naszą Matkę. Obraz Matki Bożej z Częstochowy został odprowadzony przez kapłanów, grupy młodych i dorosłych do samochodu-kaplicy i został przewieziony do parafii Goszcza, w dekanacie słomnickimn. Przedstawiciele parafii w Smardzowicach towarzyszyli Matce Bożej w tej drodze. Hasłem nawiedzenia były słowa: Maryjo, do Syna swego nas prowadź! Cofnij.