Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii

Wiara rodzi się ze słuchania, a tym co się słucha jest Słowo Boże

Rekolekcje - to słowo pochodzi od słowa kolekcja tz. zbiór. A więc rekolekcje oznaczają zbieranie, systematyzowanie, układanie na nowo tego co zagubiliśmy w naszym życiu przez grzech. Zagubione oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Przetrącony obraz Chrystusa, który Bóg wyrył na sercu człowieka podczas chrztu św. Udział w rekolekcjach oznacza odnowę naszego życia religijnego, przez słuchanie Słowa Bożego. Św. Paweł w jednym z listów do swojej wspólnoty napisał: „Wiara rodzi się ze słuchania, a tym co się słucha jest Słowo Boże”.

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie

A więc rekolekcje to słuchanie Bożego Słowa, które ma moc przemiany naszego serca i jest skuteczne przenikać do głębi naszego sumienia. W rekolekcjach uczestniczą tylko ci, którzy mają dobre chęci, czyli dobrą wolę nawrócenia się i podjęcia pokuty. Czas rekolekcji powinien być skrupulatnie zaplanowany, bo jest to czas działania Ducha Świętego. I to On właśnie tworzy w nas przestrzeń w naszym sumieniu do rozważania Słowa Bożego, i miejsce zamieszkania w duszy naszej Trójcy Świętej. Pan Jezus powiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Udział w rekolekcjach polega na uczestniczeniu każdego dnia w naukach rekolekcyjnych, we Mszy św. i dobrej spowiedzi. Każda konferencja pomaga nam do dobrego przygotowania przez rachunek sumienia i żal za grzechy spotkania z Chrystusem miłosiernym, w sakramencie pokuty i pojednania, który odpuszcza nam grzechy. Często się zdarza, że nie uczestniczymy w rekolekcjach, bo się boimy, że Słowo Boże ujawni nam jakąś wadę, niedoskonałość, z którą od dawna nie walczyliśmy i nie chcemy się zmienić, bo przyzwyczailiśmy się do tego stylu życia. Bł. Jan Paweł II stwierdził, że zanika poczucie grzechu, bo spowiadamy się powierzchownie, z niewielu grzechów, i bardzo rzadko. Rekolekcje są tylko dla orłów, które latają wysoko, a my wolimy chodzić w brudzie grzechu, obciążeni wieloma winami i nie pragniemy żyć dla Boga i dążyć do doskonałości. Zapraszam do udziału w rekolekcjach, bo to tak niewiele kosztuje, a wtedy nasze samopoczucie staje się lepsze, wtedy powraca radość serca i budzi się w nas życie, tak jak teraz na wiosnę nasza przyroda.

Cofnij.