Poświecenie figury MB Niepokalanie Poczętej w kaplicy w Szczodrkowicach

W VII Niedzielę Wielkanocną Wniobowstąpienia Pańskiego (20 maja 2012 roku) Ksiądz Bogusław Bodziony - Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach poświęcił figurę Niepokalanej, ustawionej w kaplicy w Szczodrkowicach.

Matka Boska Niepokalanie Poczęta przedstawia Maryję tuż po zwiastowaniu, gdy po raz pierwszy adoruje powierzone sobie słowo Boże i przyjmuje je; ogarnia z macierzyńską czułością i zatroskaniem.

Wzorem wizerunku Szczodrkowickiego jest figura Niepokalanej znajdująca się w Sanktuarium Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie k. Warszawy (w pobliżu Niepokalanowa).

Statuę Madonny Niepokalanego Poczęcia (o wysokości 170 cm postaci i 24 cm podstawy) wykonał, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XIX wieku, Tomasz Oskar Sosnowski.

O artyście, jego monografista Lechosław Lameński, napisał że „rzeźbił z potrzeby serca i ducha, nigdy dla pieniędzy”. Józef, Ignacy Kraszewski odwiedził artystę w lipcu 1858 roku w rzymskiej pracowni, a wrażenia z tej wizyty uwiecznił w swych „Kartach z Podróży”. Darem tego rzeźbiarza dla Krakowa jest grupa historyczna „Jadwiga i Jagiełło” znajdująca się na Plantach.

Tomasz Oskar Sosnowski przebywał w Rzymie od 1846 roku aż do śmierci w 1886 r. Stworzył wiele wspaniałych dzieł. Po roku 1855 fascynował artystę temat Maryi Niepokalanie Poczętej. Wykonał w tym czasie sześć gipsowych modeli (które są w rękach polskich w Rzymie), dwa gipsowe popiersia (hermy) oraz osiem marmurowych posagów różnej wielkości (w tym znajdujące się obecnie w kościołach w Śremie, Wrzosowie, Niechanowie, Jarosławiu oraz w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie). Wszystkie one stanowiły pierwowzory posągu znajdującego się obecnie w Szymanowie, a wcześniej (do 1946 roku) w Jazłowcu na Podolu. Jest on ostatnim dziełem z tej serii i w ogóle jednym z ostatnich większych dzieł artysty.

Posąg Madonny zamówiła Matka Marcelina Darowska, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia. Pierwszą siedzibą Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek był dawny pałac króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Jazłowcu. M. Marcelina Darowska zmarła w 1911 roku, a prochy jej do dziś spoczywają w Jazłowcu.

10 sierpnia 1883 roku figurę Niepokalanej poświęcił Św. Arcybiskup Szczę-sny Feliński. Od tego czasu kult Białej Pani rozszerzał się na Podolu. Sława pozyskiwania łask przyciągała rzesze pielgrzymów, również z Małopolski.

14. Pułk Ułanów Małopolskich, po zwycięskim boju w 1919 roku (11 - 13 lipca) pod Jazłowcem, przybrał nazwę Ułanów Jazłowieckich. Zwycięstwo dało początek serdecznej i trwałej więzi łączącej ułanów 14 pułku z Jazłowiecką Maryją Niepokalaną, Białą Panią z klasztornej kaplicy sióstr niepokalanek, której żołnierze przypisywali wspaniałe zwycięstwo w swym pierwszym, wielkim boju na ziemi polskiej.

Józef Piłsucki 20 czerwca 1921 r. udekorował sztandar pułku, ofiarowany przez siostry niepokalanki, Złotym Orderem Krzyża Virtuti Militari.

Ojciec Święty Pius XI zgodził się na wydanie breve koronacyjnego, który został podpisany przez jego następcę - Piusa XII - w święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - 25 maja 1939 roku. Koronacja miała miejsce 9 lipca 1939 r. Koronatorem był Prymas Polski August kardynał Hlond w obecności arcybiskupa Bolesława Twardowskiego.

W czerwcu 1946 roku Siostry Niepokalanki opuszczając Jazłowiec zabrały ze sobą cudowną statuę Pani Jazłowieckiej, przewożąc ją do Szymanowa.

Obecnie w Jazłowcu odtworzono jeden z głównych klasztorów Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Jeden z niewielkich modeli - początkowo umieszczony w Papieskim Kolegium Polskim – w styczniu 1991 roku został przekazany Siostrom Niepokalankom do ich kaplicy domowej na Watykanie.

Historia dziejów, miejsc i wydarzeń jest często dokumentowana odlewami. Odlewanie wraz z kuciem należy do najstarszych sztuk. Metalurgia, odlewnictwo, a w ogólności metale towarzyszą ludziom od zarania dziejów; są wyznacznikami epoki rozwoju cywilizacji. Już według Starego Testamentu metale to skutek boskiego zrządzenia.

Odlew wizerunku Szczodrkowickiego został wykonany metodą wytapianych modeli. Jest to najstarsza metoda wykonywania odlewów precyzyjnych z zastosowaniem modeli i form nadających się tylko do jednorazowego użycia . Można sądzić, że odlew Srebrnej Pani jest pierwszym i prawdopodobnie jedynym wykonanym ze stopu odlewniczego.

Proces technologiczny wykonania odlewu obejmował kolejno takie etapy jak: wykonanie rzeźby z gliny, wykonanie formy, odlewanie modelu woskowego, wykonanie formy ceramicznej i wytopienie modelu, odlewanie z użyciem właściwego stopu odlewniczego i obróbka wykańczająca.

Odlew został wykonany w Spółdzielni Pracy Armatura w Łodzi, kierowanej przez mgr inż. Grzegorza Woźnickiego.

Montaż Srebrnej Pani w Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Szczodrkowicach to dzieło przede wszystkim Pana Adama Witka i pracowników firmy Wit-Bud, ale również Pana Mariana Cieślika.

Inicjatywa powstania odlewu artystycznego i udział w jego realizacji należy do małżonków Danuty i Aleksandra Fedoryszyn wraz z Rodziną. Jest darem wotywnym za otrzymane łaski.

Cofnij.