Wprowadzenie na urząd Proboszcza ks. G. Kaliszewskiego

Powrót