Duszpasterze pracujący w parafii

  • Proboszcz: ks. dr Zdzisław Sideł, wyśw. 1993, mian. 2017
  • Wikariusz: ks. mgr Łukasz Duraj, wyśw. 2008, mian. 2017
  • Rezydent: ks. Piotr Bugaj, KHW, wyśw. 1957, mian. 2006