Krąg biblijny

Wspólnota Kręgu biblijnego w naszej parafii powstała w październiku 2007 roku. Rodziny, które wyraziły chęć, rozpoczęły systematyczne spotkania poświęcone tematyce Słowa Bożego. Rozważając Liturgię Słowa na każdą niedzielę odkrywamy przesłanie zawarte na kartach Pisma. Słowo Boże wprowadza człowieka w żywą relację z Bogiem, co prowadzi do nawrócenia i oczyszczenia z grzechów. Zadanie, którego podjęli się uczestnicy Kręgu biblijnego to przygotowywanie Liturgii Słowa w niedzielę, bo to ożywia udział we Mszy św.

Obecnie z różnych względów (szczególnie pandemicznych) spotkania są wstrzymane