Oaza Dzieci Bożych

Formacja Oazy Dzieci Bożych jest w szczególny sposób związana z liturgią. Jest można powiedzieć gałęzią, pierwszym etapem formacji Ruchu Światło – Życie założonego przez polskiego księdza Franciszka Blachnickiego. Założyciel Ruchu Ojciec Franciszek Blachnicki rozpoczynał swoją pracę z ministrantami już w latach 50. i posłużyła mu ona później do opracowania całościowego programu formacyjnego obejmującego dzieci, młodzież i dorosłych.

Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia. To odniesienie do życia nosi też nazwę „liturgia życia” - nie jest bowiem możliwa formacja odrywająca jedną sferę życia chrześcijanina (liturgia) od drugiej (codzienność, życie).

W chwili obecnej uczestniczy w niej kilkanaścioro dzieci. Zachęcamy wszystkie dzieci do włączenia się w to dzieło. W naszej Parafii spotkania odbywają się w soboty co dwa tygodnie. Na spotkaniach oazowych poprzez rozważanie Słowa Bożego jak i różnego rodzaju zabawy staramy się lepiej zrozumieć co znaczy być Dzieckiem samego Boga i jak my jako Dzieci Boga mamy żyć by zasłużyć na to miano.