Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

 1. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego prosimy, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz świątyni nie przebywało więcej niż 5 osób.
 2. Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana czarną, od zwyczaju zasłaniania krzyży aż do Wielkiego Piątku włącznie, na znak naszego smutku z powodu śmierci Zbawiciela.
 3. W poniedziałek, środę, czwartek i sobotę od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.
 4. W środę, Różaniec o godz. 17.30 i Nowenna do Matki Bożej Smardzowickiej przed Mszą Św. o g. 18.00.
 5. W pierwszy czwartek miesiąca, 2 kwietnia, przypada 15 rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez wstawiennictwo Papież Polak na modlitwie różańcowej o godz. 17.30 i Mszy Świętej o godz.18.00 będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prosili o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W godzinie przejścia do domu Ojca naszego Wielkiego Rodaka (czyli 21.37) zapalmy świecę w domu i pomódlmy się za naszą Ojczyznę. Św. Jan Paweł II powiedział: Próby zapewne nas spotkają. Nie jest to niczym niezwykłym. To należy do życia wiary. Czasem próby są łagodne, czasem bardzo trudne, a nawet dramatyczne. W próbie możemy się czuć osamotnieni, ale łaska Boża, łaska zwycięskiej wiary, nigdy nas nie opuszcza. Dlatego każdą próbę, choćby najstraszniejszą, możemy przejść zwycięsko.
 6. WW pierwszy piątek miesiąca, w kaplicy od godz. 15.30 Droga Krzyżowa, a o godz. 16.00 Eucharystia. W sanktuarium o godz. 17.30 Droga Krzyżowa, a o godz.18.00 Msza Święta.
 7. Źródłem Bożego miłosierdzia jest sakrament pokuty. Pozwólmy Chrystusowi obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszym kościele i kaplicy codziennie pół godziny przed Mszą Święta.
 8. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serca Maryi podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.30 i Mszy Świętej o godz. 18.00.
 9. W Niedzielę Palmową w naszym sanktuarium podczas uroczystych liturgii, pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa-Mesjasza.
 10. W tym trudnym czasie zapraszamy wszystkich Parafian do obejrzenia transmisji z naszego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na profilu facebook: Nasza okolica i przyjaciele: dzisiaj o godz. 12.00 Eucharystia, o godz.16.30 Gorzkie Żale i o godz. 17.00 Eucharystia; w środę o godz. 17.30 Różaniec z Nowenną do Matki Bożej Smardzowickiej i o godz. 18.00 Msza Święta; w czwartek o godz. 17.30 Różaniec i o godz. 18.00 Msza Święta; w piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa i o 18.00 Eucharystia; w przyszłą Niedzielę Palmową o godz. 12.00 Msza Święta i o 16.30 Gorzkie Żale i o 17.00 Eucharystia. Prosimy o umożliwienie udziału szczególnie osobom starszym i chorym.
 11. W Niedzielę Palmową, 5 kwietnia, o godz. 7.00 celebracji Mszy Świętej z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach transmitowanej przez TVP 1, będzie przewodniczył nasz Ksiądz proboszcz. Zachęcamy do duchowej łączności i wspólnej modlitwy w czasie nadawania Mszy Świętych i nabożeństw.
 12. W kościele można nabyć Baranki Wielkanocne, składając ofiarę. Zebrane fundusze, posłużą do zorganizowania letniego wypoczynku dla biednych dzieci z naszej diecezji.
 13. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 14. Komunikat Caritas Kieleckiej w sprawie pomocy w czasie epidemii; Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie zagrożenia koronawirusem sprawuje opiekę nad grupą ponad 2000 osób starszych i przewlekle chorych. Niemal 650 z tych osób przebywa w placówkach całodobowych takich jak: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, schroniska dla bezdomnych i szereg innych placówek opiekuńczych, dla których Caritas zapewnia pełne utrzymanie i opiekę. Kolejne 480 osób jest objętych opieką pielęgniarek i opiekunek w swoich domach. Wizyty domowe zależnie od potrzeby (również w czasie epidemii) są realizowane kilka razy w tygodniu, a nawet codziennie. Do tej pomocy trzeba dodać ponad 110 osób, którym codziennie dostarczamy do domu gorące obiady i kolejne ok 150 seniorów, którzy odbierają obiady ze stołówek Caritas. Obecnie w związku z epidemią od ub tygodnia Caritas Kielecka włączyła się w ogólnopolską akcję Pomoc dla Seniora. Z darowizn sponsorów i wsparcia Caritas Polska, a także ze zgromadzonych wcześniej zasobów własnych i Kieleckiego Banku Żywności Caritas Kielecka przygotowuje paczki żywnościowe dla ok 600 osób. Część z tych paczek już zostało wydane lub dostarczone do osób samotnych i niepełnosprawnych. Szczególną uwagę przyciągają sytuacje, kiedy członkowie rodziny dzwonią do Caritas z zagranicy prosząc o objęcie pomocą ich bliskich. Inny sposób docierania do potrzebujących, to bezpośredni kontakt telefoniczny zainteresowanych, którzy dzwonią pod numer 882-171-709 i proszą o dostarczenie żywności. Obecnie na liście Caritas Kielecka ma już ok 350 seniorów, kolejne prośby napływają każdego dnia. Do Wielkanocy zaplanowano działania jak wyżej. W dostarczaniu żywności dla seniorów wydatnie pomagają żołnierze WOT oraz młodzież z Centrum Wolontariatu. Po zniesieniu rygorów epidemii większość udzielanej pomocy będzie kontynuowana bez zmian z uwagi całoroczną formę pomocy długo okresowej. Natomiast dostarczanie żywności dla seniorów będzie kontynuowane zależnie od zgłaszanych potrzeb. Caritas Kielecka dziękuje wszystkim którzy wspierają nasze działania i zaprasza wolontariuszy z parafii, gdzie dotąd nie mamy reprezentacji do wzmocnienia zasięgu pomocy tak niezbędnej dla wielu osób samotnych starszych i przewlekle chorych. Bóg zapłać wszystkim realizującym dzieła miłosierdzia w tym trudnym czasie próby. Ks. Stanisław Słowik-Dyrektor Caritas Kieleckiej
 15. Wszystkim życzymy ufności w opiekę Pani Smardzowickiej i wiary w Bożą Opatrzność.

INTENCJE MSZALNE

29 MARCA - 5 KWIETNIA 2020

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK i SOBOTA, 17.00
ADORACJA i MODLITWA RÓŻAŃCOWA
PONIEDZIAŁEK - 30 MARCA, 18.00
+Piotr KRZYNÓWEK-żona
+Łukasz KUCZKOWSKI (gr.)-mama
WTOREK - 31 MARCA, 7.00
+Łukasz KUCZKOWSKI (gr.)-mama
+Eligiusz KROKOSZ (1 r.)-szwagier Wiesław
ŚRODA - 1 KWIETNIA, 18.00
O Boże bł. i powrót do zdrowia dla Iwony
+Andrzej CIEŚLIK
+Piotr (29 r.), Krystyna WĄSIK-syn Jacek
+Zdzisław, Józef, Janina BROWARNIK-rodzina
+Joanna PRZYBYŁO-synowa Teresa
+Helena, Stanisław, Kazimierz GOŁĘBIOWSCY-rodzina Motyczyńskich
CZWARTEK - 2 KWIETNIA (15 r. śmierci ŚW. JANA PAWŁA II), 18.00
+Władysław PALIMONKA-Aleksandra i Wojciech Ibek z rodziną
O nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii
PIĄTEK - 3 KWIETNIA, 16.00 (KAPLICA)
DROGA KRZYŻOWA i MSZA ŚW.: O zdrowie i Boże bł. dla rodziny oraz wszystkich pracowników służby zdrowia
17.30
DROGA KRZYŻOWA
18.00
+Kazimiera, Franciszek ROSA, Ryszard GOC
+Anna WITEK-rodzina Dudzińskich
SOBOTA - 4 KWIETNIA, 18.00
+Zofia, Teofil ROSA-córka z rodziną
+Zofia, Adela, Edward KRZTOŃ
NIEDZIELA - 5 KWIETNIA (NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ), 7.00
+Katarzyna, Jan SZOSTEK, Katarzyna, Franciszek JAMROZOWICZ-Franciszek Polański
8.30 (KAPLICA)
O Boże bł. dla Haliny i Mariana JĘCZMIONEK w 50 r. ślubu
10.00
+Helena, Stanisław TOMCZYK, Marianna, Marian KROKOSZ
11.30
DROGA KRZYŻOWA ŚPIEWANA
12.00
ZA PARAFIAN
+Gen. Bronisław KWIATKOWSKI
O Boże bł. dla Janiny i Józefa KNAPIK w 45 r. ślubu
16.30
GORZKIE ŻALE
17.00
+Julianna, Jan MAZUR, Adela, Antoni KOWALCZYK

13 Jerycho Różańcowe Diecezji Kieleckiej; Intencje modlitewne, które podejmowaliśmy w czasie 24-godzinnej adoracji różańcowej i które możemy podejmować w naszych indywidualnych modlitwach

 1. W intencji przebłagalnej do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca Maryi za grzechy własne,Rodziny oraz całego Narodu Polskiego,z racji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny;
 2. O Boże błogosławieństwo,dary Ducha świętego i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Ojca Świętego Franciszka,Księży Biskupów i Kościoła Kieleckiego oraz święte,liczne i gorliwe powołania Kapłańskie,Zakonne i Misyjne;
 3. O wszystkie wolne od pracy niedziele w celu Świętowania Dnia Pańskiego;
 4. O odkrycie Daru Eucharystii w życiu i misji Rodziny;
 5. O pełnoprawną ochronę Życia od Poczęcia do naturalnej śmierci,aby nikt nie podniósł ręki na bezbronne życie w naszej Ojczyźnie;
 6. O czystość myśli i serca, mądrość i odwagę dla Dzieci i Młodzieży oraz o Nauczycieli Światłych i Prawego Serca;
 7. O łaskę wiary dla Polaków,narodów Europy i Świata,aby Duch Święty przenikał relacje między Narodami;
 8. O przemianę serc dla nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polski,aby zwyciężyła cywilizacja miłości;
 9. We wszystkich intencjach Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z racji 160.Rocznicy Jej Objawień w Lourdes, o ostateczny Tryumf Niepokalanego Serca Maryi,o nawrócenie z błędów Rosji i o Pokój Boży w Polsce,i na całym świecie;
 10. W intencjach wiadomych Panu Bogu,dotyczących Kościoła Świętego i całego świata;
 11. Zawierzamy Matce Różańca świętego nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię, prosząc o wzajemny pokój, życzliwość, miłość;
 12. W intencji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i za podopiecznych tego dzieła żywego pomnika Świętego Jana Pawła II.

 13. PROBOSZCZ
  ks. Zdzisław Sideł


Zapowiedzi Przedślubne

 1. Filip Janusz CHWASTOWSKI, wolny, parafia tutejsza i Patrycja Małgorzata KLIMEK, parafia pw. Bożego Ciała w Krakowie
 2. Marcin NIEMIEC, wolny, parafia tutejsza i Joanna SPAŁEK, wolna, parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa w Dębicy
 3. Kto wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, co do zawarcia Sakramentu małżeństwa, jest zobowiązany w sumieniu powiadomić o tym w kancelarii parafialnej. „Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii pw. MB Różańcowej w Smardzowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą. Takim działaniem można przyczynić się do większej jasności sytuacji prawnej, co z kolei przynieść może pewność u osób bezpośrednio zainteresowanych lub osób trzecich, co do tego, że dane osobowe są przez parafie jako administratorów przetwarzane zgodnie z prawem."