Ogłoszenia duszpasterskie na 12 Niedzielę Zwykłą

 1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Chrystusowi za grzechy nasze i bliźnich, prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach.
 2. W poniedziałek 21 czerwca, patronuje nam św. Alojzy Gonzaga, zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych.
 3. W środę, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca, modlitwami obejmiemy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak i zmarłych. Po wieczornej Eucharystii Nowenna do Matki Bożej Smardzowickiej.
 4. WW czwartek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi.
 5. WW piątek, 25 czerwca, zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Młodzież i dzieci oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników szkoły, zapraszamy na Msze Święte dziękczynne, które zostaną odprawione o godz. 8.00 w kaplicy w Szczodrkowicach i o godz. 9.00 w sanktuarium w Smardzowicach. Wszyscy, którzy pragną przystąpić do spowiedzi św., mogą to uczynić w tygodniu przed Mszą Świętą.
 6. kBardzo dziękujemy za ofiary składane na świątynię: indywidualne w kopertach, na tacę i konto parafialne.
 7. WU progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, o różańcu, Piśmie Świętym i Niedzielnej Mszy Świętej. Módlmy się o szczęśliwe, bezpieczne i zdrowe dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży.

INTENCJE MSZALNE

21 - 27 CZERWCA 2021

PONIEDZIAŁEK - 21 CZERWCA (ŚW. ALOJZEGO GONZAGI), 18.00
+Józefa MAZUR-rodzina Wyka z Oświęcimia
+Maria, Józef, Dominik DROŹDZIK
WTOREK - 22 CZERWCA, 18.00
+Józefa KRAWCZYK (8 r.)-córka Agnieszka z rodziną
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pewnej rodziny
ŚRODA - 23 CZERWCA (DZIEŃ OJCA), 18.00
Dziękczynna za ocalenie z wypadku pewnej osoby
O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i Boże bł. Dla rodziny
+Zmarłych z rodz. KOWALCZYKÓW, DUDZIŃSKICH, SZOSTKÓW, DOBIEGÓW, FURGAŁÓW, CIEŚLIKÓW, Władysław, Edward i ich rodzice–Władysława Szostek
+Tadeusz CIEŚLIK–syn Sławomir
+Jan ZARĘBA–syn z rodziną
+Jan, Honorata, Jan SOKOŁOWSCY, Władysław, Władysława JAKIMOWICZ
+Stanisław, Józefa SMAJDOR
+Janina, Mikołaj, Franciszka, Kazimierz, Stanisław, Dorota WALCZAK, Eleonora, Paweł KNAPIK
+Mieczysław HERÓD–żona z dziećmi
+Kazimierz SZOSTEK–Barbara i Andrzej Nurek
+Stanisława SZOSTEK, zmarłych z rodz. SZOSTEK i RUDOWSKICH
+Stefania GRZYSKA–córka z rodziną
+Stanisław WITEK–wnuk Igor z Magdą i Natalką
+Tadeusz MADEJ–Stanisław, Stanisława Podolscy
+Janina LITEWKA–Jan Regulski z rodziną
+Stanisław MADEJ–rodzina Krzywdów
+Józef MOSUREK–córka
+Andrzej GRZYSKA–żona z córkami
+Julian KOŚNIK–syn Marek z rodziną
+Iwona DURAJ
+Kazimiera, Władysław MITKA, Helena, Stanisław, Jan TOMCZYK
+Jan KOPIJKA, Janina, Zygmunt, Jan, Lucyna KRZTOŃ
+Jan TOMCZYK–żona
+Stanisław ŚLAWSKI (5 r.)-żona
+Józef KASPERCZYK–syn z rodziną
CZWARTEK - 24 CZERWCA (UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA), 18.00
+Jan, Władysława, Jan ŻMUDA
+Tadeusz KUBIK, Jan MOTYCZYŃSKI–rodzina Motyczyńskich
PIĄTEK - 25 CZERWCA 8.00 (KAPLICA)
Msza św. w intencji społeczności SP w Szczodkrowicach z racji zakończenia roku szkolnego
9.00
Msza Św. w intencji społeczności szkół w Smardzowicach i Cianowicach z racji zakończenia roku szkolnego
18.00
+Jan ŻMUDA, Władysław, Jan ŻMUDA
+Janina SZOSTEK
SOBOTA - 26 CZERWCA, 18.00
+Janina, Tadeusz GOŁĘBIOWSCY, Janina, Franciszek, Roman GOŁĘBIOWSCY
+Władysław CADER, Władysław ZDYBAŁ
13 NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 CZERWCA, 7.00
+Zofia, Teofil, Zdzisław STOLARSCY-Teresa z rodziną
8.30 (KAPLICA)
+Mikołaj, Władysława LITEWKA, Czesław, Janina KOWALCZYK-dzieci
10.00
+Damian BUBAK, Helena, Stanisław GDULA
12.00
ZA PARAFIAN
+Jan, Genowefa, Zdzisław, Stanisław WITEK, Cecylia, Eugeniusz REGULSCY-Anna Witek
17.00
+Władysława, Piotr KIEŁKOWICZ, Władysław ZDYBAŁ
INTENCJE ZGŁOSZONE W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ LUB PÓŹNIEJ, SĄ UMIESZCZONE NA KARTCE, Z KTÓREJ KAPŁAN JE ODCZYTUJE NA POCZĄTKU MSZY ŚWIĘTEJ

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 1. Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się dwa razu w roku zazwyczaj w kościele lub kancelarii parafialnej: 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Osoby, które pragną złożyć przyrzeczenie proszone są o przyniesienie świecy.
 2. Czym jest Duchowa Adopcja:- modlitwą w obronie poczętego życia - osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu - pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.
 3. Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji: Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: - odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego - codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca - przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ....................
 4. Modlitwa codzienna: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
 5. Co to jest duchowa adopcja? - Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 6. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?- Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
 7. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? - Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 8. Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 9. Jakie są owoce duchowej adopcji? - Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 10. Kto może podejmować duchową adopcję? - Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 11. Ile razy można podjąć duchową adopcję? - Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 12. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? - Tak.
 13. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? - Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 14. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko? - Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 15. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? - Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 16. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? - Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 17. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas? - Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 18. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych? - Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 19. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio? - Tak.
 20. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana? - Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 21. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? - Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 22. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie? - Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 23. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji? - Pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją, - uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele, - skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

Komunikat o odpustach na Rok Świętego Józefa

 1. Penitencjaria Apostolska z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka, udzieliła daru specjalnych Odpustów wiernym odpowiednio dysponowanym i pod zwykłymi warunkami:
 2. Dyspozycja wiernego i zwyczajne, konieczne warunki do zyskania odpustu zupełnego: Oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, nawet lekkiego, sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego.
 3. Uczynki pobożne, z jakimi związane jest zyskanie Odpustu zupełnego z racji Roku Świętego Józefa:Wierni, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy będą powierzać swoją codzienną działalność, pracę opiece Świętego Józefa, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy będą wzywać Świętego Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 4. Odpust zupełny w dni poświęcone Świętemu Józefowi:Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 5. Odpust zupełny dla wiernych w okolicznościach pandemii COVID-19:W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

13 Jerycho Różańcowe Diecezji Kieleckiej; Intencje modlitewne, które podejmowaliśmy w czasie 24-godzinnej adoracji różańcowej i które możemy podejmować w naszych indywidualnych modlitwach

 1. W intencji przebłagalnej do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca Maryi za grzechy własne,Rodziny oraz całego Narodu Polskiego,z racji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny;
 2. O Boże błogosławieństwo,dary Ducha świętego i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Ojca Świętego Franciszka,Księży Biskupów i Kościoła Kieleckiego oraz święte,liczne i gorliwe powołania Kapłańskie,Zakonne i Misyjne;
 3. O wszystkie wolne od pracy niedziele w celu Świętowania Dnia Pańskiego;
 4. O odkrycie Daru Eucharystii w życiu i misji Rodziny;
 5. O pełnoprawną ochronę Życia od Poczęcia do naturalnej śmierci,aby nikt nie podniósł ręki na bezbronne życie w naszej Ojczyźnie;
 6. O czystość myśli i serca, mądrość i odwagę dla Dzieci i Młodzieży oraz o Nauczycieli Światłych i Prawego Serca;
 7. O łaskę wiary dla Polaków,narodów Europy i Świata,aby Duch Święty przenikał relacje między Narodami;
 8. O przemianę serc dla nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polski,aby zwyciężyła cywilizacja miłości;
 9. We wszystkich intencjach Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z racji 160.Rocznicy Jej Objawień w Lourdes, o ostateczny Tryumf Niepokalanego Serca Maryi,o nawrócenie z błędów Rosji i o Pokój Boży w Polsce,i na całym świecie;
 10. W intencjach wiadomych Panu Bogu,dotyczących Kościoła Świętego i całego świata;
 11. Zawierzamy Matce Różańca świętego nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię, prosząc o wzajemny pokój, życzliwość, miłość;
 12. W intencji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i za podopiecznych tego dzieła żywego pomnika Świętego Jana Pawła II.

 13. PROBOSZCZ
  ks. Zdzisław Sideł


Zapowiedzi Przedślubne

 1. ZGODNIE Z PRAWEM KANONICZNYM I ŻYCZENIEM NARZECZONYCH, ZAPOWIEDZI WYWIESZONĄ SĄ WYŁĄCZNIE W GABLOTACH PARAFIALNYCH PRZY SANKTUARIUM
 2. Kto wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, co do zawarcia Sakramentu małżeństwa, jest zobowiązany w sumieniu powiadomić o tym w kancelarii parafialnej. „Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii pw. MB Różańcowej w Smardzowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą. Takim działaniem można przyczynić się do większej jasności sytuacji prawnej, co z kolei przynieść może pewność u osób bezpośrednio zainteresowanych lub osób trzecich, co do tego, że dane osobowe są przez parafie jako administratorów przetwarzane zgodnie z prawem."