Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu

 1. W tygodniu Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty, jest odprawiana w  sanktuarium codziennie o godz. 17.00, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcamy również rodziny do udziału w konkursie na najładniejszą własnoręcznie wykonaną Szopkę i Ozdobę Choinkową.
 2. Od poniedziałku w sklepach: w Maszycach, Cianowicach – Delikatesy Centrum, p. Bugajskiego i p. Litewki, można wesprzeć akcję zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących. Składając do oznakowanego koszyka zakupione dodatkowe produkty spożywcze.
 3. Jutro, 6 XII, wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry, który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich.
 4. We wtorek, 7 XII, czcimy św. Ambrożego, biskupa Mediolanu patrona pszczelarzy.
 5. W środę, 8 XII, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w sanktuarium: o godz.12.00 i 17.00.
 6. W piątek, 10 XII, oręduje za nami Matka Boża Loretańska, początek rekolekcji adwentowych na Mszy świętej roratniej o godz. 17.00
 7. W III niedzielę adwentu, 12 XII, zakończenie ćwiczeń duchowych, zbiórką do puszek, będziemy mogli wesprzeć mieszkańców Ukrainy, gdzie posługuje o. Jerzy. Otoczmy modlitwą księży rekolekcjonistów.
 8. Zachęcamy do nabywania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Kalendarzy Misyjnych, Diecezjalnych i Rolniczych.
 9. W tym roku poświęcone opłatki na stół wigilijny są rozprowadzane w kościele i kaplicy w kolejne niedziele adwentu.
 10. Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.

Plan rekolekcji adwentowych 2021

10 - 12 GRUDNIA 2021

Rekolekcje prowadzą: Ks. dr Artur Kardaś - zmartwychwstaniec i O. Jerzy Zieliński - kapucyn
PIĄTEK - 10 GRUDNIA -
17.00Msza św. roratnia z nauką ogólną z udziałem dzieci i młodzieży
SOBOTA - 11 GRUDNIA -
9.00-12.00 (z krótkimi przerwami), 14.30-15.00 (kaplica), 16.30-17.15:SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
9.30Msza święta z nauką dla wszystkich, po Mszy Św. nauka dla kandydatów do bierzmowania
12.00Msza św. z nauką dla wszystkich
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich (kaplica)
17.00Msza św. roratnia z nauką dla wszystkich, z udziałem dzieci
NIEDZIELA - 12 GRUDNIA - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
7.00Msza św. z nauką dla wszystkich
8.30Msza św. z nauką dla wszystkich (kaplica)
10.00Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców
12.00Msza św. z nauką dla wszystkich
17.00Msza św. z nauką dla wszystkich

INTENCJE MSZALNE

6 - 12 GRUDNIA 2021

PONIEDZIAŁEK - 6 GRUDNIA (ŚW. MIKOŁAJA), 17.00
+Janina KOPIJKA (2 r.)
+Klaudia BROWARNIK-rodzina Lichoniów ze Stróż
WTOREK - 7 GRUDNIA (ŚW. AMBROŻEGO), 17.00
+Klaudia BROWARNIK-Wioletta i Dariusz Kłyś
+Anna KASPRZYK-rodzina Mazur z Wieliczki
ŚRODA - 8 GRUDNIA (UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP), 17.00
+Ks. Bogusław BODZIONY, Ks. Piotr BUGAJ-II RR ze Smardzowic
+Maria JANKOWSKA (im.)-siostra Mieczysława
+Józef MOSUREK-Kazimiera, Grażyna Kowalska
+Klaudia BROWARNIK-rodzina Kubików
+Adela (26 r.), Edward, Zofia KRZTOŃ
+Zofia REGULSKA
+Stanisława KAMIŃSKA-wnuczka Angelika z Mariuszem
+Andrzej JABŁOŃSKI
+Zygmunt ZDYBAŁ–druhowie z OSP z Cianowic
+Józef ZDYBAŁ–Marcin Muc z rodziną
+Józefa ZDYBAŁ-SKWARA–prawnuczka Małgorzata z mężem
+Zmarłych z rodz. KOWALCZYKÓW, DUDZIŃSKICH, SZOSTKÓW, DOBIEGÓW, FURGAŁÓW, CIEŚLIKÓW, Władysław, Edward i ich rodzice-Władysława Szostek
+Lucjan CIEŚLIK–rodzina Doroty i Dominika Wnuk
+Wojciech IBEK–brat Stanisław z rodziną
+Anna KASPRZYK-córka Agnieszka z rodziną
+Stanisława-Elżbieta RYBA-Kazimierz Ryba
+Tadeusz CIEŚLIK, Otolia, Marian TYNOR
+Maria JANKOWSKA (im.)-córka z rodziną
+Adam PLUSZYŃSKI (ur.), Aniela, Jan STCHOWICZ
12.00
MSZA ŚW. W GODZINIE ŁASKI DLA ŚWIATA: Dziękczynna za życie Piotra i w intencji życia poczętego
CZWARTEK - 9 GRUDNIA, 17.00
+Klaudia BROWARNIK-pracownicy Inspektoratu ZUS w Olkuszu
+Stanisława KAMIŃSKA-rodzina Delkowskich z Olkusza
PIĄTEK - 10 GRUDNIA (REKOLEKCJE ADWENTOWE), 17.00
+Klaudia BROWARNIK-Wspólnota KSM Diecezji Kieleckiej
+Stanisława KAMIŃSKA-chrześnica Dorota z rodziną
+Józefa ZDYBAŁ-SKWARA-prawnuk Krzysztof
SOBOTA - 11 GRUDNIA (REKOLEKCJE ADWENTOWE, DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ), 9.30
+Stanisława KAMIŃSKA-sąsiedzi: Gumula i Drzyzga
+Józef ZDYBAŁ-Katarzyna Muc z córką
11.30
+Jan, Małgorzata, Wojciech JANKOWSCY
+Lucjan CIEŚLIK-siostra Danuta z rodziną
15.00 (KAPLICA)
+Klaudia BROWARNIK-Zarząd Diecezjalny KSM
17.00
+Józef MOSUREK-syn Zbigniew z rodziną
II NIEDZIELA ADWENTU (REKOLEKCJE), 12 GRUDNIA, 7.00
+Łukasz KUCZKOWSKI (5 r.), Janina DEPTA (3 r.)
8.30 (KAPLICA)
+Józefa, Stanisława SZOSTEK, Zofia, Stanisław GUMULA
10.00
+Kazimiera, Stanisław ROSA, Bogusława, Stanisław PLUTA
12.00
CHRZEST
ZA PARAFIAN
+Marianna SIDEŁ (10 r.)
17.00
+Józef MOSUREK-syn Krzysztof z rodziną
INTENCJE ZGŁOSZONE W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ LUB PÓŹNIEJ, SĄ UMIESZCZONE NA KARTCE, Z KTÓREJ KAPŁAN JE ODCZYTUJE NA POCZĄTKU MSZY ŚWIĘTEJ

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 1. Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się dwa razu w roku zazwyczaj w kościele lub kancelarii parafialnej: 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Osoby, które pragną złożyć przyrzeczenie proszone są o przyniesienie świecy.
 2. Czym jest Duchowa Adopcja:- modlitwą w obronie poczętego życia - osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu - pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.
 3. Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji: Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: - odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego - codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca - przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ....................
 4. Modlitwa codzienna: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
 5. Co to jest duchowa adopcja? - Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 6. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?- Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
 7. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? - Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 8. Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 9. Jakie są owoce duchowej adopcji? - Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 10. Kto może podejmować duchową adopcję? - Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 11. Ile razy można podjąć duchową adopcję? - Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 12. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? - Tak.
 13. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? - Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 14. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko? - Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 15. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? - Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 16. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? - Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 17. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas? - Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 18. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych? - Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 19. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio? - Tak.
 20. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana? - Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 21. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? - Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 22. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie? - Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 23. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji? - Pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją, - uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele, - skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

Komunikat o odpustach na Rok Świętego Józefa

 1. Penitencjaria Apostolska z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka, udzieliła daru specjalnych Odpustów wiernym odpowiednio dysponowanym i pod zwykłymi warunkami:
 2. Dyspozycja wiernego i zwyczajne, konieczne warunki do zyskania odpustu zupełnego: Oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, nawet lekkiego, sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego.
 3. Uczynki pobożne, z jakimi związane jest zyskanie Odpustu zupełnego z racji Roku Świętego Józefa:Wierni, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy będą powierzać swoją codzienną działalność, pracę opiece Świętego Józefa, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy będą wzywać Świętego Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 4. Odpust zupełny w dni poświęcone Świętemu Józefowi:Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 5. Odpust zupełny dla wiernych w okolicznościach pandemii COVID-19:W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

13 Jerycho Różańcowe Diecezji Kieleckiej; Intencje modlitewne, które podejmowaliśmy w czasie 24-godzinnej adoracji różańcowej i które możemy podejmować w naszych indywidualnych modlitwach

 1. W intencji przebłagalnej do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca Maryi za grzechy własne,Rodziny oraz całego Narodu Polskiego,z racji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny;
 2. O Boże błogosławieństwo,dary Ducha świętego i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Ojca Świętego Franciszka,Księży Biskupów i Kościoła Kieleckiego oraz święte,liczne i gorliwe powołania Kapłańskie,Zakonne i Misyjne;
 3. O wszystkie wolne od pracy niedziele w celu Świętowania Dnia Pańskiego;
 4. O odkrycie Daru Eucharystii w życiu i misji Rodziny;
 5. O pełnoprawną ochronę Życia od Poczęcia do naturalnej śmierci,aby nikt nie podniósł ręki na bezbronne życie w naszej Ojczyźnie;
 6. O czystość myśli i serca, mądrość i odwagę dla Dzieci i Młodzieży oraz o Nauczycieli Światłych i Prawego Serca;
 7. O łaskę wiary dla Polaków,narodów Europy i Świata,aby Duch Święty przenikał relacje między Narodami;
 8. O przemianę serc dla nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polski,aby zwyciężyła cywilizacja miłości;
 9. We wszystkich intencjach Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z racji 160.Rocznicy Jej Objawień w Lourdes, o ostateczny Tryumf Niepokalanego Serca Maryi,o nawrócenie z błędów Rosji i o Pokój Boży w Polsce,i na całym świecie;
 10. W intencjach wiadomych Panu Bogu,dotyczących Kościoła Świętego i całego świata;
 11. Zawierzamy Matce Różańca świętego nasze serca, nasze rodziny, naszą parafię, prosząc o wzajemny pokój, życzliwość, miłość;
 12. W intencji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i za podopiecznych tego dzieła żywego pomnika Świętego Jana Pawła II.

 13. PROBOSZCZ
  ks. Zdzisław Sideł


Zapowiedzi Przedślubne

 1. ZGODNIE Z PRAWEM KANONICZNYM I ŻYCZENIEM NARZECZONYCH, ZAPOWIEDZI WYWIESZONĄ SĄ WYŁĄCZNIE W GABLOTACH PARAFIALNYCH PRZY SANKTUARIUM
 2. Kto wie o przeszkodach zachodzących między tymi osobami, co do zawarcia Sakramentu małżeństwa, jest zobowiązany w sumieniu powiadomić o tym w kancelarii parafialnej. „Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii pw. MB Różańcowej w Smardzowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą. Takim działaniem można przyczynić się do większej jasności sytuacji prawnej, co z kolei przynieść może pewność u osób bezpośrednio zainteresowanych lub osób trzecich, co do tego, że dane osobowe są przez parafie jako administratorów przetwarzane zgodnie z prawem."