Koronacja obrazu MB Smardzowickiej

tekst: ks. Władysław Łydka, Koronacja Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Smardzowicach, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” nr 5 (1972) rocznik XLVII, s. 208-211


W dniu 27 sierpnia 1972 r. odbyła się w Smardzowicach położonych na krańcach naszej diecezji, blisko Krakowa, uroczysta koronacja łaskami słynącego od przeszło 300 lat i otoczonego żywym kultem wiernych obrazu Matki Boskiej Pocieszenia.

W ramach przygotowania do tej uroczystości odbyły się już w dniu 6 sierpnia w Smardzowicach, Skale i Sułoszowie dni skupienia z odpowiednimi konferencjami religijnymi dla młodzieży całego dekanatu. W niedzielę poprzedzająca urczystości koronacyjne odczytano w kościołach całej diecezji słowo pasterskie Księdza Biskupa Ordynariusza dr. Jana Jaroszewicza na temat zbliżającej się koronacji jako wielkiego wydarzenia religijnego, ważnego dla całej diecezji.

Uroczystości związane z koronacja rozpoczęły się już w przeddzień samej koronacji, w sobotę 26 sierpnia. Drogi w parafii były udekorowane, a na cmentarzu przykościelnym zbudowano obszerne podium z ołtarzem polowym i specjalnym podwyższeniem dla Obrazu Matki Bożej. Przybyło zarówno na sobotę jak i na niedzielę mnóstwo ludzi z bliższej i dalszej okolicy, którzy nie tylko brali udział w uroczystościach, ale też tłumnie przystępowali do sakramentu pokuty (w sobotę wieczorem spowiadało kilkunastu księży, a w niedzielę przed południem około trzydziestu; jeszcze po zakończeniu centralnych uroczystości spowiadało kilku kapłanów).

Zainaugurował uroczyste nabożeństwa w Smardzowicach, związane z koronacją , Bp Jan Gurda, Sufragan Kielecki, odprawiając w sobotę 26 sierpnia o godz. 19.00 Mszę św. Z asystą ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej; w czasie tej Mszy św. wygłosił kazanie na temat: „Matka Najświętsza, pełna łaski - naszą Matką i Pośredniczką”, oraz modlił się wspólnie ze zgromadzonymi wiernymi o pogodę na zbliżający się dzień koronacji. Po Mszy św. odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i całe grupy wiernych z poszczególnych wiosek parafii spędzały całe godziny wieczorne na cichej modlitwie. O godz. 23.00 miejscowy proboszcz odprawił wigilię biblijną na temat Eucharystii, zakończona błogosławieństwem Najśw. Sakramentem.

W niedzielę 27 sierpnia korzystając z dobrej pogody liczne rzesze ludzi od wczesnych godzin rannych różnymi środkami lokomocji przybywały do Smardzowic. W głównych uroczystościach koronacyjnych brało udział około 40 tyś. Wiernych zgromadzonych w kościele, na cmentarzu przykościelnym i na przylegającym doń obszernym placu. Pierwszą Mszę św. w niedzielę odprawił w kościele smardzowickim o godz. 6.00 ks. Infułat Jan Widłak z Miechowa, wygłaszając również okolicznościowe kazanie.

O godz. 9.00 Ks. Bp Czesław Domin, Sufragan Katowicki odprawił Mszę św. dla zgromadzonej w kościele licznej rzeszy dzieci i ministrantów i ich rodziców, przybyłych z całej tamtejszej okolicy. W czasie Mszy św. wygłosił kazanie na temat służby ołtarza. W kazaniu Ks. Biskup podkreślił, że ministrant służąc Bogu i ludziom powinien starać się być umiłowanym dzieckiem Maryi, która jest Matką Boga i naszą.

O godz. 10.00 Ks. Biskup Jan Pietraszko, Sufragan Krakowski prowadził procesję z obrazem Matki Bożej Smardzowickiej, niesionym przez młodzież. Procesja przeszła z kościoła do ołtarza ustawionego na podium na cmentarzu przykościelnym. Tam po ustawieniu obrazu na specjalnym podwyższeniu Ks. Biskup odprawił Mszę św. zachęcając w kazaniu licznie zgromadzoną młodzież, aby ogień wiary rozpalony bardziej w sercach przez wielkie przeżycie religijne związane z udziałem w uroczystościach koronacyjnych poniosła w codzienne życie i przekazała następnym pokoleniom, tak jak sportowcy niosą poprzez dalekie nieraz kraje ogień olimpijski z Grecji na teren mających rozpocząć zawodów.

O godz. 11.30 rozpoczęła się centralna uroczystość koronacyjna. Z plebani na cmentarz przykościelny, do ołtarza na podium podeszła przy dźwiękach orkiestry procesja z delegacją miejscowych parafian niosąc pozłacane korony, z przedstawicielami Duchowieństwa oraz z licznie zgromadzonymi Księżmi Biskupami; wśród Księży Biskupów byli obydwaj Kardynałowie polscy, a także przebywający chwilowo w naszym kraju Nuncjusz Apostolski z Madrytu. A oto nazwiska wszystkich Księży Biskupów obecnych na uroczystości koronacyjnej:


J. E. Ks. Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Polski,
J. E. Ks. Karol Kardynał Wojtyła - Metropolita Krakowski,
J. E. Ks. Abp Luigi Dadaglio - Nuncjusz Apostolski w Madrycie,
J. E. Ks. Bp Jan Jaroszewicz - Biskup Kielecki,
J. E. Ks. Abp Antoni Baraniak - Arcybiskup Poznański,
J. E. Ks. Bp Piotr Kałwa - Biskup Lubelski,
J. E. Ks. Bp Ignacy Tokarczuk - Biskup Przemyski,
J. E. Ks. Bp Franciszek Jop - Biskup Opolski,
J. E. Ks. Bp Józef Drzazga - Biskup Olsztyński,
J. E. Ks. Bp Jerzy Stroba - Biskup Szczeciński,
J. E. Ks. Bp Henryk Gulbinowicz - Administrator Ap. w Białymstoku,
J. E. Ks. Bp Władysław Jędruszuk - Administrator Ap. w Drochiczynie,
J. E. Ks. Bp Bronisław Dąbrowski - Sekretarz Episkopatu - Warszawa,
J. E. Ks. Bp Lucjan Bernacki - Biskup Pomocniczy w Gnieźnie,
J. E. Ks. Bp Jan Czerniak - Biskup Pomocniczy w Gnieźnie,
J. E. Ks. Bp Julian Groblicki - Biskup Pomocniczy w Krakowie,
J. E. Ks. Bp Jan Pietraszko - Biskup Pomocniczy w Krakowie,
J. E. Ks. Bp Albin Małysiak - Biskup Pomocniczy w Krakowie,
J. E. Ks. Bp Wacław Wycisk - Biskup Pomocniczy w Opolu,
J. E. Ks. Bp Bernard Czapliński - Biskup Pomocniczy w Pelplinie,
J. E. Ks. Bp Franciszek Musiel - Biskup Pomocniczy w Częstochowie,
J. E. Ks. Bp Julian Wojtkowski - Biskup Pomocniczy w Olsztynie,
J. E. Ks. Bp Czesław Domin - Biskup Pomocniczy w Katowicach,
J. E. Ks. Bp Edward Materski - Biskup Pomocniczy w Kielcach,
J. E. Ks. Bp Jan Gurda - Biskup Pomocniczy w Kielcach.

Warto zaznaczyć, że w uroczystościach brał również udział ks. Prałat Władysław Padacz, kapelan Ks. Prymasa pochodzący z parafii smardzowickiej, a także byli obecni Paulini z Jasnej Góry i przedstawiciele innych zakonów.

Gdy Księża Biskupi oraz przedstawiciele Kapituł, Duchowieństwa i Zakonów zajęli przygotowane dla nich miejsca przy ołtarzu, wtedy delegaci parafian smardzowickich w pięknych krakowskich strojach powitali obu Księży Kardynałów oraz wszystkich obecnych Biskupów. Przemówili najpierw przedstawiciele dzieci i młodzieży wręczając Księżom Biskupom wiązanki kwiatów, a następnie witali chlebem i solą przedstawiciele starszych. Po tym powitaniu wygłosił słowo wstępne Gospodarz Uroczystości J. E. Ks. Bp Jan Jaroszewicz, który również odczytał dokument Stolicy Apostolskiej zezwalający na akt koronacji oraz okolicznościowy telegram nadesłany w imieniu Ojca św. przez watykańskiego Sekretarza Stanu Kard. Villot.

Nastąpiło bezpośrednio przygotowanie do Mszy św. z asystą celebrował J. E. Ks. Kardynał Wojtyła ku czci Matki Bożej Królowej. Warto zaznaczyć, że wszystkie Msze św. w tym dniu w Smardzowicach odprawiano ku czci Matki Boskiej Królowej, biorąc jako czytania: Rdz 3, 9-15. 20; Gal 4, 4-7 i Łk 1, 26-38, a jako śpiew międzylekcyjny: „Magnificat” z refrenem: „Maryjo Tyś chlubą naszego narodu”. Śpiewano też specjalnie przygotowaną Modlitwę Powszechną, inną na Mszy św. koronacyjnej, a inną na pozostałych Mszach św.

Koronacja miała następujący przebieg: Po rozpoczęciu Mszy św. (po ucałowaniu ołtarza) Ks. Kan. Michał Samborski, miejscowy proboszcz i Ks. Prał. Stanisław Ratajewicz, tamtejszy dziekan zdjęli z podwyższenia Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i przy dźwiękach fanfar przenieśli go na ołtarz. Wtedy Ks. Prymas poświęcił korony i udawszy się do ołtarza przytwierdził je do obrazu; koronując w ten sposób postacie Dzieciątka Jezus i Jego Najświętszej Matki Ksiądz Prymas mówił: „Jak tu na ziemi naszymi rękami koronujemy Cię, Jezu Chryste, tak niech zasłużymy u Ciebie na koronę chwały w niebie”.

„Jak tu na ziemi naszymi rękami koronujemy Ciebie, Święta Boża Rodzicielko, tak przez Ciebie niech zasłużymy u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, na koronę chwały w niebie”. Tego aktu koronacji dokonał Ksiądz Prymas w asyście Ks. Kard. Wojtyły i Ks. Biskupa Kieleckiego. Następnie miejscowy Ksiądz Proboszcz wraz z Księdzem Dziekanem umieścili z powrotem przy dźwiękach fanfar Obraz z koronami na podwyższeniu, po czym Ks. Proboszcz złożył publicznie ślubowanie, iż będzie gorliwie strzegł koronowanego obrazu i rozszerzał cześć Matki Bożej.

Po zakończeniu koronacji zaśpiewano „Chwała na wysokości Bogu” i rozpoczął się dalszy ciąg Mszy św. Kazanie wygłosił Ks. Prymas. Do Komunii przystąpiły liczne rzesze wiernych; rozpoczął je rozdzielanie sam Celebrans, a kontynuowało kilkunastu księży, rozchodząc się wzdłuż szeregów ludzi klęczących wokół kościoła. Po Komunii św. odśpiewano dziękczynienie: „Ciebie Boga wysławiamy”. Przed błogosławieństwem krótko przemówił Ks. Kard. Wojtyła. Błogosławieństwa udzielili wspólnie wszyscy Księża Biskupi.

Po Mszy św. ustawiła się procesja, w czasie której Księża Biskupi odprowadzili ukoronowany obraz, niesiony przez duchowieństwo przy dźwiękach orkiestry od ołtarza stojącego na podium do kościoła. Obraz umieszczono w prezbiterium na przygotowanym postumencie. Wielkie tłumy ludzi, które brały udział w uroczystościach garnęły się później do świątyni i otaczały obraz, oddając cześć swojej Królowej przez śpiew i modlitwę.

Zakończenie uroczystości koronacyjnych odbyło się wieczorem. O godz. 18.00 pod przewodnictwem miejscowego Księdza Proboszcza odbyła się wokół kościoła uroczysta procesja z ukoronowanym Obrazem. Następnie ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w kościele i wygłosił kazanie, podsumowując wobec swych parafian wielkie przeżycia religijne, związane z koronacją Obrazu czczonego od wieków w tej parafii.