Koronacja obrazu

27 sierpnia 1972 roku w Smardzowicach odbyła się uroczysta koronacja łaskami słynącego od przeszło 300 lat i otoczonego żywym kultem wiernych obrazu Matki Bożej. W głównych uroczystościach koronacyjnych brało udział około 40 tys. wiernych zgromadzonych w kościele, na cmentarzu przykościelnym i na przylegającym doń obszernym placu. O godzinie 11.30 rozpoczęła się centralna uroczystość, której przewodniczył kardynał Karol Wojtyła ówczesny Metropolita Krakowski. W czasie Mszy św. homilię wygłosił Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Udział w uroczystości wziął także przebywający wówczas w Polsce Nuncjusz Apostolski z Madrytu, arcybiskup Luigi Dadaglio i biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Jan Jaroszewicz wraz z biskupami pomocniczymi Janem Gurdą i Edwardem Materskim oraz 19 innych biskupów polskich.

Jak tu na ziemi naszymi rękami koronujemy Cię, Jezu Chryste, tak niech zasłużymy u Ciebie na koronę chwały w niebie.

Jak tu na ziemi naszymi rękami koronujemy Ciebie, Święta Boża Rodzicielko, tak przez Ciebie niech zasłużymy u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, na koronę chwały w niebie.”

Warto zaznaczyć, że w uroczystościach brał również udział ks. prałat Władysław Padacz, kapelan Księdza Prymasa, pochodzący z parafii smardzowickiej, urodzony w Cianowicach.

Koronacji obrazu dokonał kard. Wyszyński, który po poświęceniu koron przytwierdził je do obrazu. Wypowiedział wówczas następujące słowa: „Jak tu na ziemi naszymi rękami koronujemy Cię, Jezu Chryste, tak niech zasłużymy u Ciebie na koronę chwały w niebie. Jak tu na ziemi naszymi rękami koronujemy Ciebie, Święta Boża Rodzicielko, tak przez Ciebie niech zasłużymy u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, na koronę chwały w niebie.”

Po zakończeniu koronacji odśpiewano hymn „Chwała na wysokości Bogu”, po którym nastąpiły dalsze obrzędy Mszy św. Kazanie wygłosił ksiądz Prymas.

W czasie Mszy św. koronacyjnej do Komunii św. przystąpiły całe rzesze wiernych. Po Komunii odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Przed błogosławieństwem krótko przemówił metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Błogosławieństwa udzielili wspólnie wszyscy księża biskupi obecni na uroczystości. Proboszczem smardzowickiej parafii był wtedy ks. kanonik Michał Samborski.

Koronacja słynącego łaskami obrazu Matki Bożej w Smardzowicach oraz nadanie kościołowi rangi sanktuarium maryjnego skłoniło następnego proboszcza, ks. kanonika Piotra Bugaja, do podjęcia starań o zmianę Patronki parafii. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, na mocy władzy udzielonej mu przez Stolicę Apostolską, dekretem z dnia 24 września 1982 roku zezwolił, aby główną Patronką smardzowickiego Sanktuarium była Matka Boża Różańcowa, a drugorzędną św. Małgorzata.

W 1984 roku zostały skradzione korony z obrazu Matki Bożej Smardzowickiej. Po dwóch latach biskup Stanisław Szymecki polecił proboszczowi, aby przygotował uroczystość rekoronacji, którą wyznaczono na październik 1986 roku. Na miesiąc przed rekoronacją skradzione korony zostały odnalezione. Razem z nimi znaleziono korony z obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Skradzione ze Smardzowic korony zostały jednak pocięte na kawałki i do dzisiaj znajdują się w gablocie nad chrzcielnicą; drugie znalezione korony oddano do Piekar Śląskich. Nowe korony na Obraz Matki Bożej nałożył biskup ordynariusz Stanisław Szymecki w październiku 1986 roku.

Więcej zdjęć z uroczystości zobacz w galerii.